Sertifikavimas

Technikos priežiūros tarnybos Sertifikavimo skyrius akredituotas pagal standartų LST EN ISO/IEC 17024 ir LST EN ISO/IEC 17065 reikalavimus atlikti darbuotojų, suvirinimo procesų ir statybos produktų sertifikavimą.

Technikos priežiūros tarnybos Sertifikavimo skyriaus teikiamos paslaugos:

  • darbuotojų (suvirintojų, kritinio režimo slėginių sistemų varžtinių sujunginių surinkimo darbuotojų, lituotojų ir suvirinimo operatorių) sertifikavimas;
  • plieninių konstrukcinių elementų eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas;
  • suvirinimo procesų sertifikavimas;
  • suvirinimo ir litavimo procedūrų aprašų tvirtinimas.

Aktualūs dokumentai