Produktų sertifikavimas

Sertifikavimo skyrius akredituotas pagal standartą LST EN ISO/IEC 17065 Atitikties įvertinimas. Reikalavimai, keliami produktų, procesų ir paslaugų sertifikavimo įstaigoms atlikti statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumo vertinimą.

Sertifikavimo skyrius atlieka:

  • Plieninių konstrukcinių elementų eksploatacinių savybių pastovumo vertinimą ir tikrinimą | Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011 / LST EN 1090-1 Darbų, susijusių su plieninėmis ir aliumininėmis konstrukcijomis, atlikimas. 1 dalis. Konstrukcinių elementų atitikties įvertinimo reikalavimai