Įrenginių techninės būklės tikrinimas

Technikos priežiūros tarnyba akredituota pagal standarto LST EN ISO/IEC 17020 reikalavimus kaip A tipo kontrolės įstaiga atlikti potencialiai pavojingų įrenginių techninės būklės tikrinimus bei įrenginių atitikties vertinimą.

Vykdydami akredituotos potencialiai pavojingų įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigos funkcijas, Technikos priežiūros tarnybos ekspertai atlieka šių grupių potencialiai pavojingų įrenginių techninės būklės tikrinimus:

 • garo ir vandens šildymo katilų
 • slėginių indų
 • pavojingų medžiagų slėginių vamzdynų, slėginių garotiekių ir karšto vandens vamzdynų
 • beslėgių pavojingų medžiagų talpyklų ir jų įrangos
 • liftų
 • variklinės pavaros keltuvų žmonėms ir kroviniams kelti
 • lynų kelių
 • eskalatorių ir judamųjų takų
 • kėlimo įrenginių
 • variklinės pavaros pramoginių įrenginių
 • degiąsias dujas naudojančių pramoninių įrenginių

Technikos priežiūros tarnyba taip pat atlieka vaikų žaidimo aikštelių ir žaidimo patalpų įrangos kontrolę.