TECHNIKOS
PRIEŽIŪROS
TARNYBA

Kontrolė | Sertifikavimas | Bandymai ir tyrimai | Mokymai
Technikos priežiūros tarnybos veikla
Pagrindinė Technikos priežiūros tarnybos veikla - potencialiai pavojingų įrenginių techninės būklės tikrinimas, įrenginių atitikties įvertinimas, statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, asmenų ir suvirinimo procesų sertifikavimas, metalinių konstrukcijų ir suvirintųjų sujungimų ardomieji ir neardomieji bandymai.