Bandymai ir tyrimai

Technikos priežiūros tarnybos Bandymų ir tyrimų laboratorija akredituota pagal standarto LST EN ISO/IEC 17025 reikalavimus atlikti metalinių konstrukcijų bei metalo ir suvirintųjų bei lituotų jungčių bandymus neardomaisiais ir ardomaisiais metodais.

Technikos priežiūros tarnybos Bandymų ir tyrimų laboratorija atlieka šiuos metalinių konstrukcijų bei metalo ir suvirintų bei lituotų jungčių bandymus ir tyrimus:

  • neardomuosius bandymus (radiografinius, ultragarsinius, magnetinių dalelių, skverbiklių);
  • ardomuosius bandymus (tempimo, lenkimo, smūginio tąsumo);
  • kietumo bandymus;
  • makroskopinius ir mikroskopinius tyrimus;
  • metalo storio matavimus;
  • apžiūrimąją kontrolę;
  • optinės emisijos analizės būdu nustato metalų elementinę sudėtį.