Asmenų sertifikavimas

Sertifikavimo skyrius akredituotas pagal standartą LST EN ISO/IEC 17024 Atitikties įvertinimas. Bendrieji reikalavimai, keliami asmenų sertifikavimo įstaigoms atlikti darbuotojų sertifikavimą.

Sertifikavimo skyrius sertifikuoja:

  • Plienus suvirinančius darbuotojus | LST EN ISO 9606-1 Suvirintojų kvalifikacijos tikrinimas. Lydomasis suvirinimas. 1 dalis. Plienai
  • Kritinio režimo slėginių sistemų varžtinių sujunginių surinkimo darbuotojus | LST EN 1591-4 Jungės ir jų jungtys. Kritinio režimo slėginių sistemų varžtinių sujunginių surinkimo personalo kompetencijos atestavimas
  • Plastikus suvirinančius darbuotojus | LST EN ISO 13067 Plastikus suvirinantys darbuotojai. Suvirintojų kvalifikacijos tikrinimas. Suvirintos termoplastikų sąrankos
  • Lituotojus | LST EN ISO 13585 Kietasis litavimas. Lituotojų ir litavimo operatorių kvalifikacijos tikrinimas
  • Suvirinimo operatorius | LST EN ISO 14732 Suvirinimo personalas. Metalinių medžiagų mechanizuotojo ir automatinio suvirinimo operatorių bei derintojų kvalifikacijos tikrinimas
  • II, III ir IV kategorijų slėginių įrenginių neišardomai sujungiamų detalių jungimo procedūras atliekančius darbuotojus | Slėginės įrangos techninis reglamentas (direktyva 2014/68/ES)


Aktualūs dokumentai