Apie mus

Apie mus

Technikos priežiūros tarnyba įsteigta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 955, reorganizavus Darbų saugos departamentą prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 4 d. nutarimu Nr. 1408 biudžetinė įstaiga Technikos priežiūros tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuo 2001 m. sausio 1 d. reorganizuota į viešąją potencialiai pavojingų įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigą, kurios steigėjo funkcijas vykdo Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Pagrindinė Technikos priežiūros tarnybos veikla - potencialiai pavojingų įrenginių techninės būklės tikrinimas, įrenginių atitikties įvertinimas, statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, asmenų ir suvirinimo procesų sertifikavimas, metalinių konstrukcijų ir suvirintųjų sujungimų ardomieji ir neardomieji bandymai.

Atitinkamų įrenginių priežiūra Lietuvoje buvo pradėta daugiau kaip prieš 90 metų, todėl mes didžiuojamės, kad Technikos priežiūros tarnyba tęsia nepriklausomoje Lietuvoje buvusios Technikos inspekcijos, kuri buvo įsteigta 1924 m., darbą. Iki nepriklausomybės atkūrimo Lietuvoje didesnio pavojingumo įrenginių priežiūrą vykdė buvusios LTSR Pramonės ir kalnakasybos darbų saugumo valstybinės priežiūros komitetas, kuriame dirbo nemažai ir dabartinių Technikos priežiūros tarnybos specialistų.

Layer 9-fe672b721c6bd7b90dcd2a353ee2ca86.png


Mūsų centrai