Akreditavimo sritys

Akreditavimo sritys
Techninės būklės tikrinimas, atitikties vertinimas / LST EN ISO/IEC 17020
Asmenų sertifikavimas / LST EN ISO/IEC 17024
Bandymai ir tyrimai / LST EN ISO/IEC 17025
Produktų, procesų sertifikavimas / LST EN ISO/IEC 17065
Layer 9-fe672b721c6bd7b90dcd2a353ee2ca86.png


Notifikavimo sritys

Technikos priežiūros tarnyba yra patvirtinta paskelbtąja (notifikuotąja) atitikties vertinimo įstaiga pagal šias Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas / reglamentus :

  • liftų direktyva 2014/33/ES
  • slėginių įrenginių direktyva 2014/68/ES
  • gabenamųjų slėginių įrenginių direktyva 2010/35/ES
  • statybos produktų reglamentas (ES) Nr. 305/2011 

http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=notifiedbody.notifiedbody&refe_cd=EPOS%5F54746Aktualūs dokumentai