TECHNIKOS
PRIEŽIŪROS
TARNYBA
LIKVIDUOJAMA

Kontrolė | Sertifikavimas | Bandymai ir tyrimai | Mokymai
Apie mus
Technikos priežiūros tarnybos veikla
Pagrindinė Technikos priežiūros tarnybos veikla - potencialiai pavojingų įrenginių techninės būklės tikrinimas, įrenginių atitikties įvertinimas, statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, asmenų ir suvirinimo procesų sertifikavimas, metalinių konstrukcijų ir suvirintųjų sujungimų ardomieji ir neardomieji bandymai.
Mūsų centrai