TECHNIKOS
PRIEŽIŪROS
TARNYBA
LIKVIDUOJAMA

Kontrolė | Sertifikavimas | Bandymai ir tyrimai | Mokymai
Apie mus
Informacija dėl likvidavimo

Informuojame, kad įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. rugpjūčio 17 d. nutarimą Nr. 834 „Dėl viešosios įstaigos Technikos priežiūros tarnybos likvidavimo“, priimtas viešosios įstaigos Technikos priežiūros tarnybos savininkės teises ir pareigas įgyvendinančios valstybės institucijos sprendimas – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. lapkričio 25 d. įsakymas Nr. A1-785 „Dėl viešosios įstaigos Technikos priežiūros tarnybos likvidavimo“ – nuo 2023 m. liepos 1 d. likviduoti viešąją įstaigą Technikos priežiūros tarnybą.

Likvidavimo procedūros vykdymo pradžia – 2022 m. gruodžio 1 d., vykdymo pabaiga – 2023 m. birželio 30 d.

 

Mūsų centrai